Obec v číslech a datech

Pár statistických údajů o Biskupicích, které jsem vypátral na internetu a případně zapracovat do tabulek.

Počet obyvatel a demografie

Počet a věkové složení obyvatel k 31. 12. pro roky 2007-2014

Počet a pohyb obyvatel v letech 1971-1990

Sčítaní lidu, domů a bytů : 20112001

Volby

Obecní zastupitelstvo : 20142010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR : 201720132010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1996

Senát ČR : 2012 | 2006 | 2000 | 1996 

Krajské zastupitelstvo : 201620122008 | 2004 | 2002

Evropský parlament : 20142009 | 2004

Prezident republiky : 20182013

Česká národní rada : 1992

Sněmovna lidu Federálního shromáždění : 1992

Sněmovna národů Federálního shromáždění : 1992

Referenda a hlasování

Referendum o přistoupení České republiky k Evropské Unii 13.-14.06.2003

Ostatní data

Územní charakteristika obce od roku 2001

Výměra půdy obce od roku 2001