Znak

Štít má v půlce rozdělený, jeho vrchní polovina červené barvy, vekteré jsou dvě bílé věže, každá se třemi okny, nahoře se zděným cimbuřím a s krovy v modré barvě spodní polovina bílé barvy se zdí, v níž je otevřená velká brána a na každé straně ve zdi s oknem.

Mezi věžemi je erb rodu Mikuláše Waltera z Waltersberka, který vymohl pro Biskupice dne 20. ledna 1570 u císaře Maxmiliána II. povýšení na městečko. Jedná se o modrý štít, ve kterém jsou dvě červené štrychy se špicemi nahory jako obrácené krokvice a v nich dva bílí lvi proti sobě, připraveni ke skoku vzhůru. Mezi štrychami jsou tři růže žluté barvy – nahoře v obou rozích a dole uprostřed.

Od roku 2010 (po schválení Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR) je do otevřené brány přidáno zobrazení poloviny mlýnského kola ve žluté barvě, jako symbol Pulkova s jeho mlýnem (což někteří heraldici považují za zvěrstvo největší).